Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumu

18 Şubat 2019     Sirkü 1338 Gelir idaresi Başkanlığınca yayınlanan 14.02.2019 tarih ve 2019/2 sayılı VUK sirkülerinde Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumuna açıklık getirildi. Söz konusu sirkü ana hatlarıyla aşağıda özetlendi. Konkordato Sürecinde Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması: 213 sayılı Kanunun 323’üncü maddesi uygulamasında, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi…