7104 sayılı kanun gereği KDVGUT Tebliğinde yapılan değişiklikler

15 Şubat 2019     Sirkü 1337   15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı resmî gazetede yayımlanan KDVGUT değişiklik yapan 23 sıra nolu tebliğ ile 7104 sayılı kanunla KDV Kanunda yapılan değişikliklerin uygulama usul ve esasları belirlendi. Söz konusu tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda maddeler halinde açıklandı. 1- İndirim hakkının kullanılması KDV Kanunun 29 uncu maddesinde önceden…