İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelere ait tevkifat

15 Şubat 2019     Sirkü 1336   15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı resmi gazetede yayımlanan 17 sıra nolu Kurumlar Vergisi Genel tebliği ile 1 sıra nolu Kurumlar vergisi Genel tebliğinde bazı değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır. Söz konusu tebliğ ile; 1-Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesinde, Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak dışı…