Ticari Defter ve Belgelerin saklama süresi

4 Ocak 2019     Sirkü 1329   Ticari hayatta defter ve belgelerin TTK, SGK ve Vergi Kanunları açısından hayati önem arz ettiği bilinen bir gerçektir. Tutulacak defterler ve düzenlenecek belgelerin nevi ile muhafaza ve ibrazına ilişkin TTK, SGK ve VUK süreler tayin edilmiş aksi durumlarda ise ağır cezai müeyyideler belirlenmiştir. Bu üç farklı mevzuat ta…