2019 yılında uygulanacak rakamsal hadler

2 Ocak 2019     Sirkü 1327   Vergi uygulamaları ile ilgili olarak 2019 yılında uygulanacak maktu hadlere ilişkin belirlemeler GVK 305 ve VUK 504 sıra nolu genel tebliğler ile belirlenmiştir. Bu maktu hadlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna…