İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri

21 Aralık 2018     Sirkü 1326 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Internet üzerinden gerçekleştirilen birtakım işlemler açısından kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve internet üzerinden gerçekleşen reklam hizmeti verilmesi işlemleriyle ilgili vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla 1.1.2019 tarihinden itibaren İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı kapsamına…