Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler

5 Aralık 2018     Sirkü 1321   Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ğ maddesi gereğince Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara, Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan, – Mimarlık, Mühendislik, Tasarım, Yazılım, Tıbbi raporlama, Muhasebe kaydı tutma, Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle – ilgili…