2018 – 4 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

30 Kasım 2018     Sirkü 1320   213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.  Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 503 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,  Yeniden…