Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisi  

23 Kasım 2018     Sirkü 1319   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 22 sıra nolu Damga vergisi sirküleri ile döviz cinsinden kararlaştırılmış sözleşmelerdeki bedellerin TPKK hakkındaki 32 sayılı Karar gereği Türk parası olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlarda damga vergisi uygulanmasının nasıl olacağı açıklanmıştır. Söz konusu sirkü gereği; 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden düzenlenmiş olan…