Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler

19 Kasım 2018     Sirkü 1313   16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/52 sayılı tebliğ ile yeniden düzenlenen 2008-32/34 sayılı tebliğin mülga 8 inci maddesi değişikliklerini de içeren yeni düzenleme gereği Döviz cinsinden dövize endeksli yapılabilecek ve yapılamayacak sözleşmeler aşağıda tablo…