2018 – 3 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı 

8 Ekim 2018     Sirkü 1312     213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 50 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile…