Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler

6 Ekim 2018     Sirkü 1311 6 Ekim 2018 tarih ve 30557 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/51 sayılı tebliğ ile 2008-32/34 sayılı tebliğin mülga 8 inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş ve 6.10.2018 tarihinden itibaren yeni madde yürürlüğe girmiştir. (Bu tebliğ 85 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla…