Sermaye kaybı, Borca Batıklık

17 Eylül 2018     Sirkü 1308   Anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenleyen Ticaret Bakanlığı Genel tebliği 15 Eylül 2018 tarih ve 30556 sayılı resmi gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi. Söz konusu genel tebliğ hükümleri aşağıda özetlendi. Tebliğde geçen tanımlar…