Gecikme zammı ve tecil faizi oranları değişti

6 Eylül 2018     Sirkü 1305   Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) nca  6 Eylül 2018 tarih ve 30527 sayılı resmi gazetede yayımlanan C-3 sıra nolu tahsilat genel tebliği ile 06.09.2018 tarihinden itibaren;  – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi gereği yıllık  %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı…