Varlık barışında önemli bir ayrıntı

31 Ağustos 2018     Sirkü 1301     Gelir idaresi Başkanlığınca 18 Ağustos 2018 Tarihli ve 30513 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4 seri nolu 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile  Varlık barışına ilişkin tereddüt yaşanan aşağıdaki hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu…