KDV Genel Uygulama tebliğinde yapılan değişiklikler

9 Temmuz 2018     Sirkü 1298   06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama tebliğinde yapılan değişiklerin bazıları aşağıda açıklanmıştır.  Konfeksiyon kırpıntıları teslimlerinin  KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan 19 sıra nolu KDV tebliği ile; Genel uygulama…