Ücret teşvikleri

6 Temmuz 2018     Sirkü 1297   6 Temmuz 2018 tarih ve 30470 sayılı resmi gazetede yayımlanan 304 sıra nolu GVK Genel tebliği ile; 4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19 ve Geçici 20 nci maddeleri kapsamında 01/01/2018 tarihinden itibaren işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari…