İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti

6 Temmuz 2018     Sirkü 1294   İkinci el kara taşıtı ve taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan 19 sıra nolu KDV genel tebliği 6 Temmuz 2018 tarih ve 30470 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliği ana hatları itibariyle aşağıda özetlendi. Uygulama 3065 sayılı Kanunun…