III e IV sayılı listedeki malların, gümrüksüz satış mağazalarına teslimi  

 5 Temmuz 2018     Sirkü 1292   III sayılı listedeki mallar 1.1. ÖTV Mükelleflerince Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimler ÖTV Kanununun 5/2 inci maddesi gereği (III) sayılı listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesnadır….