Bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması

11 Haziran 2018     Sirkü 1288   Bilindiği üzere 7103 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden biri de, Kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adlarına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi veya bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins yeni bir aracın iktisabında tahakkuk eden…