Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi istisnası

11 Haziran 2018     Sirkü 1287    Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 303 sıra nolu Gelir vergisi Genel tebliği ile Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi istisnası ile ilgili usul ve esaslar açıklandı. Söz konusu genel tebliğ ana hatlarıyla aşağıda özetlenmiştir.  İstisnanın kapsamı ve uygulaması  (1) Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde…