İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi

11 Haziran 2018     Sirkü 1286   193 sayılı GVK Kanunun 32 nci maddesine eklenen fıkra ile. “Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın…