İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı

11 Haziran 2018     Sirkü 1285  Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 303 sıra nolu Gelir vergisi Genel tebliği ile İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışında Esnaf Muaflığı ile ilgili usul ve esaslar açıklandı. Söz konusu genel tebliğ ana hatlarıyla aşağıda özetlenmiştir.  Muafiyetin kapsamı ve şartları   (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine eklenen bent uyarınca, 6446 sayılı…