7103 sayılı Kanunla Gelir vergisi Kanunda yapılan değişiklikler

11 Haziran 2018     Sirkü 1284   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 303 sıra nolu GVK Genel tebliği ile 7103 sayılı Kanunla Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu genel tebliği aşağıda kısaca özetlendi.  Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İstisna Uygulaması  (1) 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun tazminat…