Bozulma, Çürüme vb. nedenle İmha edilecek emtia

25 Mayıs 2018     Sirkü 1276   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 496 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile Bozulma, Çürüme veya Son Kullanma Tarihinin Geçmesi Gibi Nedenlerle Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Emtianın değerleme uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Söz konusu genel tebliği aşağıda özetlenmiştir. Tanımlar ve kısaltmalar Bu Tebliğ uygulamasında; a) 213…