Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar

25 Mayıs 2018     Sirkü 1275   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 495 sıra nolu VUK Genel tebliği ile, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar” başlıklı 280/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendi. Tanımlar…