e belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi halinde kesilecek ceza

25 Mayıs 2018     Sirkü 1274   Gelir idaresi başkanlığınca yayımlanan 494 sıra nolu VUK genel tebliği ile, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenen belgelere uygulanacak özel usulsüzlük cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 7103 sayılı Kanunun 12 inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının…