Bazı taşıtların imalinde kullanılan IV sayılı listedeki mallar için ödenen ÖTV nin iadesi

15 Mayıs 2018     Sirkü 1273 Özel tüketim vergisi II sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 4 sıra nolu tebliği ile ÖTV kanunu IV sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Söz konusu düzenleme…