2017 Kurumlar Vergisi beyanı ve e defterlerin, yükleme ve berat süreleri

20 Nisan 2018       Sirkü 1268   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 103 sıra nolu VUK sirküleri ile; 25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (30 Nisan 2018)…