7104 sayılı KDV ile bazı kanunlar da değişiklik yapılmasına dair kanun

6 Nisan 2018     Sirkü 1266 KDV Kanunu ile bazı kanunlar da değişiklik yapılmasına dair 7104 sayılı kanun 6 Nisan 2018 tarih ve 30383  sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Aşağıda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler Kanundaki maddeler bazında kısaca açıklanmıştır. KDV kanunun 2 inci maddesinde yapılan değişiklikle, arsa karşılığı inşaat işlerinde; Arsa sahibi tarafından müteahhide teslim edilen…