7103 sayılı Torba Kanunla Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler

29 Mart 2018     Sirkü 1264   27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı mükerrer resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır. Değişiklikler hakkında ilerde ayrıntılı sirkülerimiz yayınlanacaktır. 6183 sayılı AATUHK  MADDE 2- (1 Nisan 2018 de yürürlüğe girmek üzere)  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme…