İnteraktif Vergi Dairesi

 28 Şubat 2018     Sirkü 1257   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 492 sıra numaralı VUK Genel tebliği ile 28.02.2018 tarihi itibariyle, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu…