Sabit Kıymet Alımında Faiz ve Kur Farkı

15 Şubat 2018     Sirkü 1256   163 Nolu VUK Genel Tebliği gereği, Yabancı kaynak ile finanse edilerek iktisap edilen sabit kıymetlerde, sabit kıymetin iktisap edildiği ilk hesap dönemine dair tüm finansman giderlerinin aktifleştirilmesi; finansman giderlerinde bir azalma (kur farkı geliri) olursa bu tutarın maliyet bedelinden düşürülmesi zorunludur. Takip eden hesap dönemleri için ise aktifleştirme…