Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamalarının vergilendirilmesi

12 Şubat 2018     Sirkü 1255 Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik yazılım ve hizmet işi nedeniyle elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak mı, ticari kazanç olarak mı vergilendirileceği konusuna Gelir İdaresi verilen 27.11.2017 tarih ve  27575268-105[229-2016-357]-471915 sayılı özelge ile açıklık getirildi. Söz konusu özelge…