2018 yılında uygulanacak maktu tutarlar

2 Ocak 2018     Sirkü 1249   Vergi uygulamaları ile ilgili olarak 2018 yılında uygulanacak maktu hadlere ilişkin belirlemeler GVK 302 ve VUK 490 sıra nolu genel tebliğler ile belirlenmiştir. Bu maktu hadlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı­ Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan…