Fatih Projesi ve ÖTV istisnası

27 Aralık 2017     Sirkü 1248    7061 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 38 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, 5.12.2017 tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan…