Kurumlar vergisi kanunda yapılan değişiklikler

25 Aralık 2017     Sirkü 1247   Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 14 sıra nolu Genel tebliğ ile7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı. Söz konusu genel tebliğ ana hatları itibariyle aşağıda özetlenmiştir. Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurumlar…