Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi  

25 Aralık 2017     Sirkü 1245 Gelir vergisi kanunun mükerrer 121 inci maddesi gereğince – Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanların  ile – Kurumlar vergisi mükelleflerinin (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri…