e irsaliye e makbuz

18 Aralık 2017     Sirkü 1242 Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan, Sevk irsaliyesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu belgelerinin Kağıt belge yerine, elektronik ortamda; Elektronik belge olarak düzenlenmesi, İletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 487 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile belirlendi. Elektronik irsaliye…