Serbest meslek, işletme hesabı ve basit usulde Defter-Beyan sistemi

18 Aralık 2017     Sirkü 1242  Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, Bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, Vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile Elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla…