Asgari geçim indirimi uygulaması

 6 Aralık 2017     Siekü 1237 6.12.2017 tarih ve 30262 sayılı resmi gazetede yayımlanan 299 sıra nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile 7061 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 87 inci maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu madde hükümleri 1.9.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu genel tebliği aşağıda özetlenmiştir. 7061 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen…