Döviz cinsinden düzenlenen faturalarda dikkate alınacak döviz kuru  

15 Kasım 2017     Sirkü 1233 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; – 215 inci maddesinde, “1. Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. 2.a) Kayıt ve belgelerde Türk para…