2017 – 4 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

13 Kasım 2017     Sirkü 1232 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Yeniden değerleme…