Zamanaşımına uğramış bir alacak değersiz alacak kabul edilemez.

 6 Kasım 2017     Sirkü 1231 Uygulamada karşılaşılan sorundan biride Yapılan takip ve yargılamalara ve tahsilat çabalarına rağmen takip semeresiz kalabilmekte ve alacak zamanaşımına uğramakta dolayısıyla da mahkemece zamanaşımı nedeni ile takibin durdurulmasına hükmedilebilmektedir. bu gibi sebeplerle, takibin durdurulması üzerine ise icra dosyasında herhangi bir işlem yapılamakta ve alacağının tahsil kabiliyeti kalmamaktadır. Bu nedenle zamanaşımına…