2017 – 3 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı      

30 Ekim 2017    Sirkü 1230 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 46 sıra nolu Kurumlar Vergisi sirküsü ile, 2017 yılı üçüncü geçici vergi…