Kdv iadesinde yüklenimler

10 Ekim 2017     Sirkü 1229 KDV Kanunun 32 inci maddesi gereği Kanunun 11 inci maddesi (Mal ve hizmet ihracı), 13’üncü maddesi (Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna), 14’üncü maddesi (Transit taşımacılık), 15 inci maddesi (Diplomatik istisnalar) 17 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi (Engellilerin eğitimleri, meslekleri,…