Pişmanlık ve ıslah  

13 Eylül 2017     Sirkü 1227 Başkaca bir sebep olmaksızın Pişmanlıkla beyanname verilmesinin takdir Komisyonuna ve vergi incelemesine sevk nedeni olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin 2017 / 8 sıra nolu VUK sirküsü yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan söz konusu sirkü aşağıya çıkarılmıştır.    Konusu: Pişmanlık ve ıslah  Tarihi: 12/09/2017  Sayısı: VUK-95/ 2017-8   Giriş  213 sayılı…