Özel maliyet bedeli

 5 Eylül 2017     Sirkü 1226   İktisadi bir işletmede kullanılmak amacıyla kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi ve iktisadi kıymetlerini devamlı olarak artırmak amacıyla kiracı tarafından yapılan giderler ile bu gayrimenkulün kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan, varlıkların tutarlarıdır. Bu harcamalar aktifte “özel maliyet bedeli” hesabında gösterilmek zorunda olup, bu değerler kira…