İndirimli orana ait KDV iadesinde net alan

2 Ağustos 2017     Sirkü 1222 (Danıştay 4 Dairenin verdiği 30.05.2019 tarihli ve E.2018/5023, K.2019/4297 sayılı Kararı ile güncellenmiş hali)   KDV iadesi uygulamasında sıkça karşılaşılan sorunlardan biride indirimli oranlı teslimlerde 150 m2 nin altındaki konutların iade hesaplaması açısından net alanların belirlenmesi idi. Bu sorun ve kavram karmaşası Danıştay 4. Dairesi’nin 02.03.2017 tarih ve E.2014/4835,…