Model yılı düşük araçların hurdaya ayrılması

27 Temmuz 2017     Sirkü 1221  7020 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili Kanunun Geçici 1 inci maddesi; İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; 31/12/2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya…